Opsamling fra SQLBI møde nr. 13

Dette efterår boomer med diverse Microsoft BI arrangementer (se arrangementkalenderen her). Vi indledte det travle efterår med det 13. møde i SQLBI. Her kommer en kort opsamling fra vores møde den 27. august i Århus. Alle vores møder indledes med en opsamling hvor gruppens medlemmer fortæller om hvad de arbejdet med siden sidst og hvad de i den forbindelse har haft af udfordringer og nyopdagelser. SharePoint 2010 og overvejelser vedr. master data var nogle af de emner der havde stort fokus og lagde naturligt op til dagens hovedemne Master Data Services (MDS). Som hovedindlægsholder havde vi besøg af min tidligere kollega Jørgen Guldmann fra Platon, der er en af de få der både ved en masse og har prøvet en masse med MDS. Jørgen gav os en super introduktion til MDS og efterlod et godt indblik i produktets styrker og svagheder. Helt overordnet må konklussionen være at hvis I overvejer at tage MDS i brug, så gå efter versionen der kommer med Denali. Slides fra mødet er publiceret på medlemssektionen af www.SQLBI.dk. Vi ses igen til december, hvor vi forventer at afholde årets sidste møde i SQLBI kombineret med lidt julehygge.