Opsamling fra SQLBI møde nr. 12

Tirsdag den 14. juni afholdte vi møde nr. 12 i SQLBI med et rekord stort deltagerantal. Som altid startede vi med "Runden", som denne gang tog ekstra lang tid pga. de mange deltagere. Hovedemnet for dagens møde var BI tiltag i den næste version af SQL Serveren "Denali". Forud for mødet var der foretaget en afstemning blandt deltagerne for at prioritere de mange BI features der kommer med Denali. Afstemningen resulterede i følgende agenda:
  • BISM publicering til SSAS
  • Project Juneau (DB development tool)
  • Project Crescent
Til at gennemgå ovenstående punkter, havde vi besøg af Thomas Skytte fra Microsoft, der desuden kunne vise demo af en masse spændene nye features i PowerPivot 2.0. Slides fra mødet er publiceret på medlemssektionen af www.SQLBI.dk Næste møde forventes afholdt til september. Rigtig god sommer til alle.